Servicevoorwaarden

Door het gebruik van eGear.be, zijnde de Site (ook wel de “Website” genoemd) en z’n Gerelateerde Platformen (social media accounts, push notifications, email-berichten, forum, Patreon), gaat u (ook wel de “Gebruiker” of de “Eindgebruiker” genoemd) akkoord met deze Servicevoorwaarden (ook wel “Overeenkomst” genoemd).

Intellectueel eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud, informatie en beeldmateriaal op eGear.be wordt beschermd door eigendomsrechten en wetten.

U stemt ermee in geen inhoud, informatie of beeldmateriaal verkregen van of via eGear.be te kopiëren, licentiëren of verkopen.

Reacties

De Gebruiker mag en wordt aangemoedigd om te reageren op de inhoud van de Website. Er mogen echter geen links, reclame- of ongepaste berichten gepost worden in de reacties. eGear.be behoudt zich het recht voor om links uit de reacties te verwijderen, of volledige reacties te verwijderen.

De Gebruiker mag en wordt aangemoedigd om te reageren op de Gerelateerde Platformen. Er mogen echter geen reclame- of ongepaste berichten gepost worden in deze reacties. eGear.be behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen.

Wijzigingen in deze overeenkomst

eGear.be behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of aan te passen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Als u eGear.be blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen aan deze Overeenkomst, betekent dit dat u de gewijzigde Servicevoorwaarden en de instemming erkent om u te houden aan en zich te houden aan de gewijzigde Servicevoorwaarden.

Beëindiging van gebruik

eGear.be heeft het recht om geregistreerde leden naar eigen goeddunken de toegang tot de Site of Gerelateerde Platformen met of zonder kennisgeving om welke reden dan ook onmiddellijk te beëindigen of op te schorten.

Afwijzing van garantie

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van eGear.be op eigen risico en discretie is.

Alle inhoud en andere informatie wordt geleverd op een “zoals ze is” en “zoals ze beschikbaar is” basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

eGear.be geeft geen garantie dat z’n inhoud of informatie ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van eGear.be effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. eGear.be kan technische fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. eGear.be behoudt zich het recht voor de inhoud en informatie te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

eGear.be of aan haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van eGear.be, de inhoud en andere verkregen informatie.

Toepasselijk recht

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden en / of enig gebruik door u van eGear.be vallen onder de wetten van de Europese regelwetgeving, ongeacht de conflicten van wettelijke bepalingen daarin.

Datum van laatste update: 12 oktober 2018