Subsidies & belastingen (2021)

stekker logo op elektrische auto

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die gelden in 2021. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

Opgelet: belangrijke wijzigingen vanaf 2026!
Vanaf 2026 zullen bedrijfswagens enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn indien ze zero-emissie zijn. Concreet gaat het om volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s. Volgens het huidige plan van de Belgische federale regering zal er vanaf 2026 dus geen fiscale aftrekbaarheid meer zijn voor benzine- of dieselauto’s, maar ook niet voor hybrides, plug-in hybrides of CNG-auto’s.

Er komt wel een uitzondering voor lichte vracht: als een lichte vracht niet volledig emissievrij is, blijft die wel van een fiscale aftrekbaarheid genieten, zij het voor 50%.

De VAA-regeling voor werknemers of bedrijfsleiders die met een bedrijfswagen rijden zou in 2026 overigens ongewijzigd blijven. Meer over VAA voor volledig elektrische wagens lees je onder 1.2.

Overzicht:

1. Elektrische auto / Waterstofauto
1.1 Fiscale aftrekbaarheid
1.2 Voordeel Alle Aard (VAA)
1.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.4 Verkeersbelasting
1.5 Premie

2. Plug-in hybrides
2.1 Fiscale aftrekbaarheid
2.2 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.3 Verkeersbelasting

3. Elektrische lichte vracht
3.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.2 Verkeersbelasting

4. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers
4.1 15% belastingvermindering
4.2 100% belastingaftrek voor elektrische motorfietsen
4.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
4.4 Verkeersbelasting

5. Elektrische bromfietsen
5.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
5.2 Verkeersbelasting

6. Elektrische fietsen
6.1 Fietsvergoeding
6.2 120% belastingaftrek
6.3 Geen VAA
6.4. Premie elektrische fiets

7. Laadpalen
7.1 Aftrekbaarheid
7.2 Laadpaal subsidies

8. Elektriciteit als brandstof
8.1 Aftrekbaarheid

9. Thuisbatterij
9.1 Premie thuisbatterij

1. Elektrische auto / Waterstofauto

laadstekker bij het stopcontact van een elektrische auto

1.1 Fiscale aftrekbaarheid

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens en waterstofauto’s in 2021 voor 100% fiscaal aftrekbaar.

1.2 Voordeel Alle Aard – VAA 2021

Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld. Dit heet het voordeel-alle-aard, of kortweg VAA. De VAA-formule voor waterstofauto’s en 100% elektrische wagens is de volgende: cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage.

Het ouderdomspercentage bedraagt 100% voor nieuwe wagens (0 tot 12 maanden oud). Het minimum VAA voor 2021 bedraagt 1.370€ per jaar (dat was 1.360€ in 2020).

In de praktijk komt het er op neer dat elektrische wagens met een cataloguswaarde tot 39.958€ kunnen genieten van het minimum VAA, zijnde 1.370€.

Bij een hogere cataloguswaarde dan 39.958€ hoort ook een hogere VAA, die berekend wordt met de VAA-formule (cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage). Een voorbeeld: gaat het om een Tesla Model 3 Standard Range, met een cataloguswaarde van 50.490€, dan bedraagt de jaarlijkse VAA 1.731,08€.

 

 

1.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.3.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s en waterstofwagens vrijgesteld van BIV.

1.3.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto of een waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

1.3.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto of waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

1.4 Verkeersbelasting

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,95€.

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,95€.

1.5 Premie

Sommige lokale overheden (steden en gemeenten) geven een elektrische auto subsidie aan particulieren bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische wagen. In Gent bijvoorbeeld, bedraagt deze premie in 2021 4.500€, o.a. op voorwaarde dat je de wagen inzet in een deelauto-project.
2. Plug-in hybrides

2.1 Fiscale aftrekbaarheid

Tot eind 2017 waren heel wat plug-in hybrides voor 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2020 is er veel veranderd voor auto’s die voor het eerst ingeschreven werden na 31 december 2017. In het algemeen kunnen we stellen dat plug-in hybrides met te kleine batterijen minder fiscaal aantrekkelijk geworden zijn. In dit overzicht vind je de aftrekpercentages van alle plug-in hybrides die momenteel op de markt zijn. De waarden werden ons bezorgd door de desbetreffende invoerders. Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen een van de geldende fiscaliteit.

2.2 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Tot 31 december 2020 werden plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km in Vlaanderen vrijgesteld van BIV. Sinds 1 januari 2021 wordt er BIV aangerekend die o.a. afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

2.3 Verkeersbelasting

Tot 31 december 2020 werden plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Sinds 1 januari 2021 wordt er verkeersbelasting aangerekend die o.a. afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

3. Elektrische lichte vracht

elektrische-bestelwagen-belgie

3.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

3.1.1. Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.1.2. Waals Gewest

In Wallonië zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.1.3. Brussels Hoofdstedelijke Gewest

In Brussel zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.2 Verkeersbelasting

3.2.1. Vlaams Gewest

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

3.2.2. Waals Gewest

In Wallonië hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

3.2.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

4. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers

elektrische motorfiets opladen

4.1 15% belastingvermindering

Nieuwe elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 3.140€ (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 5.150€ (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019).

Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt. Opgelet, de Twizy 45 komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering aangezien het officieel een bromfiets klasse B is.

De belastingcode voor motorfietsen en driewielers is 1325, voor vierwielers 1326.

4.2 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.
4.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

4.3.1. Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2019 is een elektrische motorfiets in Vlaanderen vrijgesteld van BIV.

4.3.2. Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor 100% elektrische motorfietsen de minimum BIV van 61,5€.

4.3.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor 100% elektrische motorfietsen de minimum BIV van 61,5€.

4.4 Verkeersbelasting

4.4.1. Vlaams Gewest

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

4.4.2. Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor motorfietsen, driewielers en vierwielers (“motocyclettes”, “tricycles”, “quadricycles”) een jaarlijkse verkeersbelasting van 59,27€. Wanneer deze voertuigen een cilinderinhoud hebben van 250 cc of minder, zijn ze vrijgesteld van verkeersbelasting, maar elektrische versies zijn gewoon onderhevig aan de belasting.

4.4.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor motorfietsen, driewielers en vierwielers, net als in Wallonië, een jaarlijkse verkeersbelasting van 59,27€. Wanneer deze voertuigen een cilinderinhoud hebben van 250 cc of minder, zijn ze vrijgesteld van verkeersbelasting, maar elektrische versies zijn gewoon onderhevig aan de belasting.

5. Elektrische bromfietsen

Vrouw laadt elektrische bromfiets op aan laadpaal

5.1. BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Noch in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is BIV verschuldigd op de inschrijving van een bromfiets klasse A of B. Ook niet als het om elektrische versies gaat.

5.2. Verkeersbelasting

Noch in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd voor een bromfiets klasse A of B. Ook niet als het om elektrische versies gaat.

6. Elektrische fietsen

jonge-vrouw-op-rode-elektrische-fiets

6.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,24€/km (aanslagjaar 2021) geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u).

6.2 100% belastingaftrek

Fietsen, zowel elektrische (ook speed pedelecs) als gewone, zijn voor 100% aftrekbaar voor een Belgisch bedrijf. Bij vennootschappen geldt de 100% aftrekbaarheid voor werknemers en bedrijfsleiders. Bij eenmanszaken (inclusief vrije beroepen) geldt het voor de werknemers en ook voor de zelfstandige zelf.
6.3 Geen VAA

Bij (elektrische) bedrijfswagens betaal je een voordeel alle aard (VAA) omdat de fiscus ervan uitgaat dat je de auto ook privé gebruikt (zie 1.2). De (elektrische) bedrijfsfiets is sinds 2017 vrijgesteld van VAA, op voorwaarde dat je de fiets effectief gebruikt voor woon-werkverkeer. Doe je als zelfstandige of werknemer enkel beroepsverplaatsingen met de (elektrische) bedrijfsfiets, en dus geen woon-werkverkeer, dan betaal je toch VAA.

6.4 Premie elektrische fiets

Sommige lokale overheden (steden en gemeenten) geven een premie wanneer een particulier de nummerplaat voor z’n auto of motorfiets inlevert, en een (elektrische) fiets koopt. In Gent bijvoorbeeld, bedraagt deze premie in 2021 500€.

7. Laadpalen

laadpaal-thuis-muur

7.1 Aftrekbaarheid

De aankoop en de installatie van een laadpaal kan door bedrijven voor 100% worden afgetrokken. Vlaanderen, noch andere gewesten, geven momenteel bijkomende subsidies

7.2 Laadpaal subsidies

Noch Vlaanderen, noch andere gewesten, voorzien momenteel in specifieke premies of subsidies voor laadpalen. Sommige bedrijven kunnen in het kader van grotere (publieke) laadpaal-projecten wel Europese subsidies aanvragen.

8. Elektriciteit als brandstof

8.1 Aftrekbaarheid

Belgische bedrijven kunnen de elektriciteit die hun elektrische voertuigen als “brandstof” verbruiken voor 100% aftrekken sinds begin 2020 (voordien was dit 75%).

Bij plug-in hybride wagens is de aftrekbaarheid van de elektriciteit afhankelijk van de aftrekbaarheid van de wagen. PHEV’s die voor 100% aftrekbaar zijn, kunnen genieten van 100% aftrek voor de elektriciteit. Is de aftrekbaarheid van de PHEV lager, bijvoorbeeld 90%, dan zal ook de elektriciteit ook maar voor 90% aftrekbaar zijn. Bij PHEV’s geldt trouwens hetzelfde voor de benzine of diesel die als brandstof verbruikt wordt.

9. Thuisbatterij

Thuisbatterij aan betonnen muur

9.1 Premie thuisbatterij

De Vlaamse overheid geeft een premie aan particulieren voor de installatie van bepaalde thuisbatterijen. De premie bedraagt 250€ per kWh werkelijke capaciteit, met een maximum van 3.200€ of 35% van de investeringskosten. Deze subsidie zou op zijn minst in voege blijven tot eind 2021.
Laat een reactie achter