Subsidies & belastingen voor elektrische voertuigen (2024)

stekker logo op elektrische auto

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die gelden in 2024. Raadpleeg steeds een accountant om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

Opgelet: belangrijke wijzigingen de komende jaren (2024-2031)!
 
Op 25 September 2023 heeft de Vlaamse regering nieuwe subsidies aangekondigd voor 100% elektrische auto’s die aangekocht worden door particulieren, aanbieders van deelauto’s en vzw’s in Vlaanderen.
1. Nieuwe 100% elektrische auto’s met een maximumprijs van 40.000€, krijgen in 2024 een premie van 5.000€.
2. Tweedehands 100% elektrische auto’s (met een initiële catalogusprijs van maximaal 60.000€) krijgen in 2024 een premie van 3.000€.
 
Op 18 mei 2021 heeft de Belgische federale regering beslist dat er belangrijke wijzigingen komen m.b.t. de fiscaliteit van bedrijfswagens. Op 3 december 2021 werden deze wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
1. Vanaf 2026 zullen enkel emissievrije bedrijfswagens (volledig elektrisch, waterstof met fuel cell) nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor bedrijven.
2. Plug-in hybrides besteld na 30 juni 2023 kunnen niet meer genieten van 100% fiscale aftrekbaarheid.
3. Voor niet-emissievrije auto’s (diesel, benzine, hybride, plug-in hybride, CNG, LPG, …), die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025, zal de fiscale aftrekbaarheid dalen met de tijd. De maximale aftrekbaarheid voor deze wagens zal uitkomen op 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028. Bedrijven worden op die manier aangemoedigd om volledig elektrische auto’s te verkiezen boven thermische wagens.
4. Niet-emissievrije bedrijfswagens die besteld worden vanaf 1 januari 2026 zullen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Ook alle kosten eraan gerelateerd (onderhoud, verzekering, …) zullen 0% fiscaal aftrekbaar zijn.
5. Emissievrije bedrijfswagens (volledig elektrisch, waterstof met fuel cell) besteld tot en met 31 december 2026 zullen 100% fiscaal aftrekbaar zijn.
6. Emissievrije bedrijfswagens die besteld worden na 2026, krijgen een lagere fiscale aftrekbaarheid. 95% in 2027, 90% in 2028, 82,5% in 2029, 75% in 2030, om in 2031 op 67,5% uit te komen.
7. Bedrijfswagens die gebruikt worden om “vracht” te vervoeren, bijvoorbeeld het bestelbusje van de loodgieter, blijven voorlopig buiten schot, en blijven dus volledig aftrekbaar. Al is het niet ondenkbaar dat ook deze auto’s binnenkort groene fiscale wijzigingen zullen ondergaan.

Overzicht:

1. Elektrische auto / Waterstofauto
1.1 Fiscale aftrekbaarheid
1.2 Voordeel Alle Aard (VAA)
1.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.4 Verkeersbelasting
1.5 Vlaamse premies voor elektrische auto’s

2. Plug-in hybrides
2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.2 Verkeersbelasting

3. Elektrische lichte vracht
3.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.2 Verkeersbelasting

4. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers
4.1 15% belastingvermindering
4.2 100% belastingaftrek voor elektrische motorfietsen
4.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
4.4 Verkeersbelasting

5. Elektrische bromfietsen
5.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
5.2 Verkeersbelasting

6. Elektrische fietsen
6.1 Fietsvergoeding
6.2 120% belastingaftrek
6.3 Geen VAA

7. Laadpalen
7.1 Particulieren – belastingvermindering voor slimme laadpalen
7.2 Particulieren – belastingvermindering voor bidirectionele laadpalen
7.3 Bedrijven – verhoogde belastingaftrek

8. Elektriciteit als brandstof
8.1 Aftrekbaarheid

1. Elektrische auto / Waterstofauto

laadstekker bij het stopcontact van een elektrische auto

1.1 Fiscale aftrekbaarheid (zelfstandigen en vennootschappen)

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens en waterstofauto’s die in 2024 gekocht worden voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Deze 100% aftrekbaarheid geldt voor bestellingen vóór 2027. Vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid van nieuw bestelde emissievrije auto’s stelselmatig dalen, om in 2031 op 67,5% uit te komen. Bekijk de aftrekpercentages van 2027 t.e.m. 2031 in onderstaande tabel.

BesteldatumFiscaal
aftrekpercentage
Vóór 2027100,0%
In 202795,0%
In 2028 90,0%
in 202982,5%
In 203075,0%
In 203167,5%

1.2 Voordeel Alle Aard – VAA 2024

Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld. Dit heet het voordeel-alle-aard, of kortweg VAA. De VAA-formule voor waterstofauto’s en 100% elektrische wagens is de volgende: cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage.

Het ouderdomspercentage bedraagt 100% voor nieuwe wagens (0 tot 12 maanden oud). Het minimum VAA bedraagt 1.600€ in 2024.

In de praktijk komt het er op neer dat elektrische wagens  met een cataloguswaarde tot 46.666€ kunnen genieten van het minimum VAA, zijnde 1.600€ (bedragen voor inkomsten 2024).

Bij een hogere cataloguswaarde dan 46.666€ hoort ook een hogere VAA, die berekend wordt met de VAA-formule (cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage). Een voorbeeld: gaat het om een Audi Q4 40 e-tron, met een cataloguswaarde van 57.270€, dan bedraagt de jaarlijkse VAA 1.963,54€.1.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.3.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s en waterstofwagens vrijgesteld van BIV.

1.3.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto of een waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”, TMC) van 61,5€.

1.3.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto of waterstofauto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”, TMC) van 61,5€.

1.4 Verkeersbelasting

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”, TC) van 92,93€ (2023).

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 92,93€ (2023).

1.5 Vlaamse premies voor elektrische auto’s

Nieuwe 100% elektrische auto’s met een maximumprijs van 40.000€, krijgen in 2024 een premie van 5.000€. Tweedehands 100% elektrische auto’s, met een initiële catalogusprijs van maximaal 60.000€, krijgen in 2024 een premie van 3.000€.

JaarPremie
Nieuw20245.000€
Tweedehands20243.000€

De premie geldt enkel voor auto’s die aangekocht worden door particulieren, aanbieders van deelauto’s en vzw’s in Vlaanderen.

De eigenaar mag de auto gedurende 3 jaar niet doorverkopen.2. Plug-in hybrides

2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Tot 31 december 2020 werden plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km in Vlaanderen vrijgesteld van BIV. Sinds 1 januari 2021 wordt er BIV aangerekend die o.a. afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

2.2 Verkeersbelasting

Tot 31 december 2020 werden plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Sinds 1 januari 2021 wordt er verkeersbelasting aangerekend die o.a. afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

3. Elektrische lichte vracht

elektrische-bestelwagen-belgie

3.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

3.1.1. Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.1.2. Waals Gewest

In Wallonië zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.1.3. Brussels Hoofdstedelijke Gewest

In Brussel zijn alle lichte vrachtwagens (“véhicule utilitaire”) vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.2 Verkeersbelasting

3.2.1. Vlaams Gewest

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

3.2.2. Waals Gewest

In Wallonië hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

3.2.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel hangt de verkeersbelasting voor een lichte vracht af van de maximum toegelaten massa, ook bij elektrische bestelwagens. De belasting varieert van 37,91€ (M.T.M. tot 500 kg) tot 148,76€ (M.T.M. tussen 3.000 en 3.500 kg).

4. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers

elektrische motorfiets opladen

4.1 15% belastingvermindering

Nieuwe elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (bijvoorbeeld een Renault Twizy 80) komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 3.140€ in 2022 (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 5.150€ (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022).

Wanneer je bijvoorbeeld een Citroën Ami koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt.

De belastingcode voor motorfietsen en driewielers is 1325, voor vierwielers 1326.

4.2 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.4.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

4.3.1. Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2019 is een elektrische motorfiets in Vlaanderen vrijgesteld van BIV.

4.3.2. Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor 100% elektrische motorfietsen de minimum BIV van 61,5€.

4.3.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor 100% elektrische motorfietsen de minimum BIV van 61,5€.

4.4 Verkeersbelasting

4.4.1. Vlaams Gewest

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

4.4.2. Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor motorfietsen, driewielers en vierwielers (“motocyclettes”, “tricycles”, “quadricycles”) een jaarlijkse verkeersbelasting van 59,27€. Wanneer deze voertuigen een cilinderinhoud hebben van 250 cc of minder, zijn ze vrijgesteld van verkeersbelasting, maar elektrische versies zijn gewoon onderhevig aan de belasting.

4.4.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je voor motorfietsen, driewielers en vierwielers, net als in Wallonië, een jaarlijkse verkeersbelasting van 59,27€. Wanneer deze voertuigen een cilinderinhoud hebben van 250 cc of minder, zijn ze vrijgesteld van verkeersbelasting, maar elektrische versies zijn gewoon onderhevig aan de belasting.

5. Elektrische bromfietsen

Vrouw laadt elektrische bromfiets op aan laadpaal

5.1. BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Noch in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is BIV verschuldigd op de inschrijving van een bromfiets klasse A of B. Ook niet als het om elektrische versies gaat.

5.2. Verkeersbelasting

Noch in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd voor een bromfiets klasse A of B. Ook niet als het om elektrische versies gaat.

6. Elektrische fietsen

jonge-vrouw-op-rode-elektrische-fiets

6.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,27€/km (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024) geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u). Het bedrag voor 2022 is nog niet bekend.

6.2 100% belastingaftrek

Fietsen, zowel elektrische (ook speed pedelecs) als gewone, zijn voor 100% aftrekbaar voor een Belgisch bedrijf. Bij vennootschappen geldt de 100% aftrekbaarheid voor werknemers en bedrijfsleiders. Bij eenmanszaken (inclusief vrije beroepen) geldt het voor de werknemers en ook voor de zelfstandige zelf.6.3 Geen VAA

Bij (elektrische) bedrijfswagens betaal je een voordeel alle aard (VAA) omdat de fiscus ervan uitgaat dat je de auto ook privé gebruikt (zie 1.2). De (elektrische) bedrijfsfiets is sinds 2017 vrijgesteld van VAA, op voorwaarde dat je de fiets effectief gebruikt voor woon-werkverkeer. Doe je als zelfstandige of werknemer enkel beroepsverplaatsingen met de (elektrische) bedrijfsfiets, en dus geen woon-werkverkeer, dan betaal je toch VAA.

7. Laadpalen

laadpaal-thuis-muur

7.1 Particulieren – belastingvermindering slimme laadpalen

Particulieren die een slimme laadpaal installeren, die gevoed wordt door groene stroom (groene elektriciteitsleverancier of bijvoorbeeld eigen zonnepanelen), kunnen sinds 1 september 2021 van een belastingvermindering genieten.

JaarBelasting-
vermindering [%]
Plafond-
bedrag
2024
(loopt af op 31/8)
15%262,50€

7.2 Particulieren – belastingvermindering bidirectionele laadpalen

Particulieren die een bidirectionele laadpaal installeren kunnen sinds 2023 genieten van een belastingvermindering.

JaarBelasting-
vermindering [%]
Plafond-
bedrag
202415%1200€

7.3 Bedrijven – verhoogde belastingaftrek

Bedrijven die slimme laadpalen installeren die publiek toegankelijk zijn voor derden, kunnen genieten van een verhoogde belastingaftrek.

De belastingaftrek bedraagt 150% van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024. De afschrijving dient lineair te gebeuren over 5 jaar.

8. Elektriciteit als brandstof

8.1 Aftrekbaarheid

Belgische bedrijven kunnen de elektriciteit die hun elektrische voertuigen als “brandstof” verbruiken voor 100% aftrekken sinds begin 2020 (voordien was dit 75%).

Voor “echte” plug-in hybrides die na 31 december 2022 besteld werden, bedraagt de aftrekbaarheid van de brandstof slechts 50%.

41 reacties

 1. HOOFT Jan / 25-4-2021 / ·

  Duidelijk en overzichtelijk
  Bedankt

 2. JeroenD / 26-4-2021 / ·

  Vraagje over punt 6.3 VAA voor elektrische fietsen

  Als je als werknemer een elektrische fiets voor zowel privé, woon-werk en af en toe ook beroepsverplaatsingen zou gebruiken, moet je dan ook VAA betalen? Of is dit enkel als je hem puur voor beroepsverplaatsingen gebruikt?

 3. Stephan Depauw / 26-4-2021 / ·

  Hoe zit het met een TWIZY 45 van Renault. Kan je de 15% belastingsvermindering krijgen als particulier ? Als je omschrijving leest om deze te bekomen spreekt men van een vierwieler met 425 kg leeg gewicht te besturen met een geldig belgisch rijbewijs (A,B)?

  Op egear spreekt men van niet. op L’echo spreekt men dat dit wel kan.

  lecho.be/monargent/budget/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-voitures-sans-permis/10252437.html

 4. Stephan Depauw / 26-4-2021 / ·

  Hoe zit het met de BTW op de brandstof ( electriciteit ) vanaf 2020. Is dit ook 100% af te trekken of minder ?

 5. JeroenD / 30-4-2021 / ·

  Let op, de premie voor thuisbatterij is voor de rest van dit jaar verhoogt naar €300/kWh voor batterijen onder 6kWh (vlaanderen.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie)

 6. Daniël Noë / 10-5-2021 / ·

  Beste Didier, ware het eventueel mogelijk om bij de specificaties van de voertuigen ook telkens te vermelden of zij de V2G (vehicle to grid) mogelijkheid ter beschikking hebben?
  Zou leuk zijn!

  Daniël

 7. Jandc / 10-5-2021 / ·

  Zijn er dan al auto’s die dat kunnen ?

 8. Daniël Noë / 10-5-2021 / ·

  Bedankt Didier!
  Ja Jandc.
  🙂

 9. Jandc / 10-5-2021 / ·

  Welke zijn dat dan ?

 10. KB / 10-5-2021 / ·

  Hyundai Ioniq 5 / Kia EV6

 11. jandc / 10-5-2021 / ·

  Dat is V2L als ik me niet vergis ?

 12. David / 10-5-2021 / ·

  De enige BEV’s die momenteel op de Belgische markt V2G aankunnen zijn de voertuigen van Nissan met een CHAdeMo plug.
  Je hebt dan bovendien ook nog een bidirectionele laadpaal nodig.

  In de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 kan je mits een adpater slechts één stekker inpluggen.
  Er bestaat een kit om dit om te bouwen naar V2G maar deze is bijna overal illegaal en zeker in België.

 13. Stephan Depauw / 27-5-2021 / ·

  @Didier : Feedback gekregen van Citroen. Ami voldoet niet om de 15% belastingsaftrek te krijgen.

 14. Martine / 10-9-2021 / ·

  Laadpalen
  Vanaf 1 september kan je als particulier een gedeeltelijke aftrek in aanmerking nemen voor “laadpalen”
  Mij lijkt dit begrip wat te beperkt.
  Dient dit dan werkelijk een “paal” te zijn, of is een wallconnector ook een mogelijkheid.
  Ik kan in mijn garage moeilijk een “paal” laten installeren, en in mijn voortuin is dat ook geen zicht.
  Graag jullie advies

 15. Rik / 19-10-2021 / ·

  Via renovatie coach, gevraagd over die subsidie.
  Welke palen inclusief werken of niet.
  En deze kon mij deze informatie niet geven.
  Hoe geraak je aan die informatie?

 16. duwe marino / 7-11-2021 / ·

  graag willen wij een electische auto aankopen als privee wagen wat zijn onze voordelen of is het nu nog beter toch nog voor een auto met verbranding te gaan aangezien de torenhoge prijzen

 17. David Sommen / 7-11-2021 / ·

  @Marino Elektrische auto’s zijn sowieso superieur op technisch vlak, stil, comfortabel, gemakkelijk om mee te rijden, vlottere acceleratie… en bovenal superieur aan verbranding qua milieu-impact.

  Als u thuis kunt opladen is het ook heel erg gemakkelijk en véél goedkoper om elektrisch te rijden. Het hangt uiteraard van het model af hoe ver u geraakt op een lading stroom en hoe snel u hem kan opladen aan een snellader, dus de keuze van het model heeft veel invloed op die specifieke parameter.
  Rijdt u enkel korte afstanden, dan maakt het niet veel uit.

  Persoonlijk vind ik dat het (al lang, maar zeker nu) geen steek meer houdt om een nieuwe auto met verbrandingsmotor te kopen.

  Daarbij zijn nieuwe auto’s met verbrandingsmotor ook heel duur, en ze kosten na aankoop meer aan onderhoud en brandstof.

  Maar het is en blijft een persoonlijke afweging, en het is zeker nodig om u goed te informeren, want de overstap naar elektrisch houdt natuurlijk bepaalde zaken in waar u rekening mee moet houden, zoals de beperktere actieradius t.o.v. verbrandingsmotoren.

 18. Benji / 23-12-2021 / ·

  Gelden deze fiscale voordelen ook allemaal als je een elektrische 2dehandswagen koopt?
  En hoeveel % kan je deze ‘inbrengen’ als je hem ook gebruikt voor een bijberoep?

 19. Nicole / 31-12-2021 / ·

  V2G: mijn Leaf heeft deze mogelijkheid maar het is verdomd moeilijk om een slimme laadpaal/bedrijf te vinden die dit aanbied. Volgens Synergrid is er minstens een type gehomologeerd van Venema. Dit is nog een dure installatie. Heeft iemand soms ervaring hiermee? Bedrijven die laadpalen installeren? Merken?
  Vriendelijk dank

 20. Petrus Meerten / 17-2-2022 / ·

  Geachte krijg ik een premie voor de aankoop van een elektrische auto en hoe gebeurt dat

  Met dank P.Meerten

 21. David Sommen / 17-2-2022 / ·

  @Petrus
  Neen, die premie is al jaren geleden afgeschaft.
  Reden: “Er is te weinig vraag naar”

 22. Van den Eede / 31-8-2022 / ·

  Beste,
  Zijn alle subsidies en belasting hier opgesomd mbt lichte vracht nog actueel ?
  En ook deze :
  9. Elektriciteit als brandstof
  9.1 Aftrekbaarheid
  Belgische bedrijven kunnen de elektriciteit die hun elektrische voertuigen als “brandstof” verbruiken voor 100% aftrekken sinds begin 2020 (voordien was dit 75%).

  Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

  Mvg,
  Brigitte

 23. Anoniem / 14-1-2023 / ·

  Beste wij zijn Van plan een hybride pug in te kopen welke subsidies of premies kan men hier nog voor ontvangen aub.

 24. Anoniem / 29-1-2023 / ·

  Beste, overzicht premie thuisbatterij klopt niet meer, valt vervroegd weg vanaf 1/4/2023

 25. DS / 5-2-2023 / ·

  Is er momenteel nog een subside voor particulieren die een eletrische auto willen aanschaffen?

 26. DS / 5-2-2023 / ·

  Ik rijd momenteel met een diesel van 21 jaar, gaat een electrische auto die dubbel zoveel kost ook dubbel zolang mee?

 27. KB / 6-2-2023 / ·

  Ik zou zeggen: ja, maar zelfs na 20 jaar zal je goedkoper zijn dan nu een nieuwe diesel te kopen (die ook sowieso duurder is dan je diesel 20 jaar geleden).

  Als je 20 jaar diesel rijdt, heb je ofwel 500k + kilometer gedaan. Ofwel veel minder en waarschijnlijk redelijk wat kosten aan omdat de katalysator nooit opgewarmd geraakt etc.

  In beide gevallen is het interessant om elektrisch te rijden. Als je veel km doet telt de lagere kilometerkost veel harder door dan de hogere aanschafprijs. Als je weinig kilometers doet, ga je veel minder kosten hebben omdat je de wagen te weinig gebruikt.

  En als je 1M kilometer wil halen, dan is de kans toch het grootst met een EV…

 28. Daniël Noë / 28-3-2023 / ·

  Beste Didier,
  Vraagje: Bestaat de belastingvermindering van 15 % op de aankoopsom (inclusief BTW) nog steeds voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) bij de aankoop van een elektrische motorfiets en is het plafondbedrag desgevallend nog steeds 3140 EUR? Nu al mijn dank voor je reactie!

 29. Jan Luyten / 15-4-2023 / ·

  Is er in ons land geen enkele e-tricycle of e-quadricycle available with kind of roof on top?
  IN our climate there must be a huge market for such thing, considered the price is affordable.

 30. Anoniem / 20-10-2023 / ·

  Zijn de prijzen van de aankoop van een elektrische wagen (nieuw en/of tweedehands) inclusief of exclusief BTW om in aanmerking te komen vormde premie

 31. Anoniem / 12-12-2023 / ·

  In het Nieuwsblad staat vandaag bij een artikel over een mogelijk grote prijsdaling bij tesla om aan de subsidie te voldoen: “voorwaarde is dat de auto ook zonder die korting minder dan 40.000 kost”. Lijkt mij foutieve informatie? Het is toch de prijs op het factuur, na eventuele korting? Niet de catalogusprijs?

 32. Victor / 12-12-2023 / ·

  Het is wel degelijk de catalogusprijs. En incl. BTW.
  En kijk maar uit met die premie want het is een beetje een loterij. Je moet de EV nu bestellen maar inschrijven in 2024 en daarvan bewijs leveren.
  Of je dan nog effectief de premie kan opstrijken hangt uiteraard af van de leverdatum want je kan een auto pas inschrijven eens afgeleverd. En het bedrag van de premie is voor 2024 beperkt tot 20 miljoen.
  Anderzijds benieuwd of particulieren na ingaan van de premie plots bij duizenden een EV gaan bestellen. Bij de dealers loopt het tot op heden in elk geval door toedoen van particulieren nog niet storm. Veel bedrijven laten nu al geen bestellingen meer toe voor fossiele wagens. Daar ontstaat dan weer wel een toeloop bij de dealers (in leasing).

 33. Anoniem / 12-12-2023 / ·

  @Victor: op de website van de Vlaamse overheid staat (onder voorbehoud): “De aankoopprijs van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. BTW bedragen.” Er wordt enkel over cataloguswaarde gesproken bij de tweedehands
  Wagens. Voor de nieuwe wagens lijkt mij het factuur doorslaggevend te zijn, dus lager dan 40KEUR

 34. Victor / 13-12-2023 / ·

  Nee zo staat het er niet.
  Er staat en ik citeer letterlijk:
  “De aankoopprijs van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. BTW bedragen. De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag bovendien niet hoger dan 60.000 euro incl. BTW zijn”.

  Beiden zijn een samenhangend geheel. De cataloguswaarde slaat dus op beiden waarbij er voor tweedehandsvoertuigen een dubbel criterium van toepassing is.

  Maar niets staat U in de weg om een dealer/verkoper te vinden die een lagere factuur opmaakt dan de cataloguswaarde en zo proberen alsnog tijdig een premie te verwerven. We lezen het resultaat dan binnenkort wel.

 35. Anoniem / 13-12-2023 / ·

  De tekst van het ontwerpbesluit:

  §2. De bevoegde overheid verleent binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare middelen en tot het budget is opgebruikt, een premie voor zero-emissievoertuigen aan natuurlijke personen, verenigingen zonder winstoogmerk en aanbieders van autodelen om een nieuw of tweedehands zero-emissievoertuig aan te schaffen met inschrijving vanaf 1 januari 2024, zodat de maatschappelijke omschakeling naar voertuigen met een alternatieve aandrijving versnelt en de schadelijke uitstoot van het verkeer vermindert, op voorwaarde dat:
  1° het voertuig minstens drie jaar in het bezit blijft van de aanvrager, of zijn erfgenaam of rechtsopvolger;
  2° het voertuig minstens gedurende drie jaar na de ontvangst van de premie ingeschreven is op een adres in het Vlaamse Gewest;
  3° de aankoopprijs niet hoger dan 40.000 euro is;
  4° de oorspronkelijke cataloguswaarde van het tweedehandsvoertuig niet hoger dan 60.000 euro was;
  5° het tweedehandsvoertuig minimaal drie jaar voor de huidige inschrijving die voorwerp uitmaakt van de aanvraag bij de vorige eigenaar is ingeschreven en maximaal acht jaar voor de huidige inschrijving een eerste keer is ingeschreven;
  6° de verkoopovereenkomst van het voertuig is afgesloten bij een onderneming met als economische activiteit de verkoop van voertuigen die behoren tot categorie M1 en N1, vermeld in artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of tot categorie L7e-C, vermeld in artikel 1, §1, 4bis, 2°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, en dateert van ten vroegste 25 september 2023;
  7° de aanvraag wordt aangemeld uiterlijk op 24 september 2026.

 36. Anoniem / 13-12-2023 / ·

  voor mij betekent dit toch dat bij de aankoop van een nieuwe auto de factuurprijs geldt. Kortingen worden dus blijkbaar wel mee in rekening genomen. Natuurlijk weer typische overheid om op minder dan een maand van implementatie de regels niet duidelijk te krijgen.

 37. Steven / 17-12-2023 / ·

  Een tweedehands EVvoertuig kan niet van een particulier gekocht worden voor je bonus te krijgen ?

 38. Anoniem / 22-1-2024 / ·

  Kan je de premie van 5000 euro ook krijgen als je een private lease afsluit voor een EV of een operationele lease in geval van een bedrijfswagen van een vzw?

 39. Anoniem / 27-1-2024 / ·

  Beste,
  Ik wil prive een tweedehands EV uit Nederland importeren. Als ik de regels goed begrijp, kan ik de auto alleen van iemand kopen die de auto 3 jaar in bezit heeft gehad om een aanvraag voor subsidie in te dienen. Klopt dit? Of is het ook mogelijk om de auto van een handelaar te kopen die de auto alleen tijdens de verkoop op zijn naam heeft gezet, maar de vorige eigenaar (leasemaatschappij) wel de auto 3 jaar in bezit heeft gehad.
  Voor mij als nieuwe Belg( jawel een Hollander) is het moeilijk om precies vast te stellen wat de regels zijn. Dit geld ook voor een tegemoetkoming voor een laadpaal. Alvast dank voor elke informatie
  Groet Steven

 40. Anoniem / 27-1-2024 / ·

  Om 3000 euro subsidie voor uw tweedehands EV te scoren zal die minstens 3 jaar (max 8j) moeten zijn, en moet je die van een erkend dealer kopen. Bijkomend mag de oorspronkelijke cataloguswaarde van je tweedehandsvoertuig niet hoger zijn dan 60.000 euro. Of die erkende dealer ook uit het buitenland mag komen is mij niet duidelijk. Ik vermoed van wel gelet op de EU regels rond vrij verkeer van goederen

  Blijft dan nog de vraag hoeveel subsidie er in de pot is op het moment dat je de aanvraag doet. Zodra de website online komt zullen duizenden mensen tegelijk hun premie aanvragen. Ik vermoed dat diezelfde dag de subsidiepot leeg zal zijn.

  En om terug te komen op die 60.000 euro. Een Tesla Model 3 Performance uit de beginjaren 2021 zat daar al boven. Dus opletten met dat plafond.

 41. Eben rita Jiekke@hotmail.com / 9-2-2024 / ·

  Ik heb in october 2023 een elektrische wagen ingeschreven kom ik in aanmerking voor een premie
  Ook heb ik een laadpaal geinstalleert krijg ik hiervoor een premie?

Laat een reactie achter