Subsidies & belastingen

premie elektrische auto

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, belastingverminderingen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

Overzicht:

1. Elektrische Auto
1.1 Zero Emissie Premie
1.2 Fiscale aftrekbaarheid
1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)
1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.5 Verkeersbelasting

2. Lichte vracht
2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.2 Verkeersbelasting

3. Motorfietsen, driewielers en vierwielers
3.1 15% belastingvermindering
3.2 Zero Emissie Premie
3.3 100% belastingaftrek voor elektrische motorfietsen
3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.5 Verkeersbelasting

4. Elektrische bromfietsen
4.1 Zero Emissie Premie

5. Elektrische fietsen
5.1 Fietsvergoeding
5.2 120% belastingaftrek

1. Elektrische Auto

1.1 Zero Emissie Premie

Sinds januari 2016 kan je van de Vlaamse overheid een premie krijgen voor de aankoop van een nieuwe 100% elektrische wagen of een waterstofauto. De premie geldt voor particulieren (natuurlijke personen), zelfstandigen, vzw’s en deelauto-bedrijven die in Vlaanderen wonen of gevestigd zijn. Een vennootschap (die geen deelautodiensten aanbiedt) kan de premie dus niet verkrijgen.

Het gaat om wagens die besteld zijn vanaf 1 januari 2016. De premie geldt enkel voor auto’s van categorie M1 (gewone wagens) of N1 (lichte bestelwagens met maximummassa tot 3,5 ton).

De auto moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest, je moet hem minstens 3 jaar houden en je moet je bestelling online registreren.

De elektrische auto premie bedraagt maximaal 4.000€ in 2018 en 2019, en is lager in functie van de cataloguswaarde.

Sinds 3 augustus 2017 mag de premie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

1.2 Fiscale aftrekbaarheid

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens 120% aftrekbaar. Vanaf 2020 zal dit dalen naar 100%.

Bij de (plug-in) hybrides is het verhaal complexer. Tot eind 2017 waren heel wat plug-in hybrides voor 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 zal er echter veel veranderen voor auto’s die gekocht werden na 31 december 2017. In het algemeen kunnen we stellen dat plug-in hybrides minder fiscaal aantrekkelijk worden. Hier vind je een overzicht van de weinige hybrides die na 2019 toch voor 100% aftrekbaar blijven. Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen een van de geldende fiscaliteit.

1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)

Volledig elektrische auto’s zijn zeer voordelig wat betreft het voordeel alle aard. Raadpleeg steeds een fiscalist voor de details.

1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen is een 100% elektrische auto vrijgesteld van BIV. Hybrides met een CO2 uitstoot lager dan 50 g/km worden eveneens vrijgesteld. Voor andere hybride wagens kan je het tarief berekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.5 Verkeersbelasting

1.5.1 Vlaams Gewest

Sinds januari 2016 worden 100% elektrische wagens, plug-in hybrides (met max. CO2-uitstoot van 50g/km) en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting in het Vlaams gewest. Je kan de verkeersbelasting (en BIV) narekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.5.2 Waals Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Waals Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

1.5.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

2. Lichte vracht

2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

2.2 Verkeersbelasting

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

3. Motorfiets en driewielers

3.1 15% belastingvermindering

Elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 3.010€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 4.940€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017).

Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt. Opgelet, de Twizy 45 komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering aangezien het officieel een bromfiets klasse B is.

3.2 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 kunnen nieuwe elektrische motorfietsen die in het Vlaams Gewest ingeschreven worden genieten van een premie van de Vlaamse overheid. Deze premie bedraagt 25% van de aankoopsom met een maximum van 1.500€. De premie kan verkregen worden door particulieren, zelfstandigen, vzw’s en deelautobedrijven. Vennootschappen (die geen deelauto-activiteit hebben) komen niet in aanmerking.

3.3 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.

3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Voor een nieuwe elektrische motorfiets betaal je in Vlaanderen een BIV van 61,5€ (vanaf 2019 wordt dit 0€).

3.5 Verkeersbelasting

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

4. Elektrische bromfietsen

4.1 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 komen nieuwe elektrische bromfietsen klasse B in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid. De premie bedraagt 25% van de aankoopsom of maximaal 750€. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de elektrische motorfietsen (zie onder 3.2).

5. Elektrische fietsen

5.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,23€/km (2018) geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u). Lees er HIER meer over.

5.2 120% belastingaftrek

Elektrische fietsen, pedelecs en speed pedelecs, zijn voor 120% aftrekbaar voor een zaak. Bij vennootschappen geldt de 120% aftrekbaarheid voor werknemers en bedrijfsleiders. Bij eenmanszaken (inclusief vrije beroepen) geldt het voor de werknemers, niet voor de zelfstandige zelf.

Wil je eGear.be steunen? Een like helpt ons!