Subsidies & belastingen

premie elektrische auto

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

Overzicht:

1. Elektrische Auto
1.1 Zero Emissie Premie
1.2 Fiscale aftrekbaarheid
1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)
1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.5 Verkeersbelasting

2. Elektrische lichte vracht
2.1 Zero Emissie Premie
2.2 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.3 Verkeersbelasting

3. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers
3.1 15% belastingvermindering
3.2 Zero Emissie Premie
3.3 100% belastingaftrek voor elektrische motorfietsen
3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.5 Verkeersbelasting

4. Elektrische bromfietsen
4.1 Zero Emissie Premie

5. Elektrische fietsen
5.1 Fietsvergoeding
5.2 120% belastingaftrek

6. Laadpalen
6.1 Aankoop en installatie
6.2 Elektriciteitsverbruik

1. Elektrische Auto

1.1 Zero Emissie Premie

Sinds januari 2016 kan je van de Vlaamse overheid een premie krijgen bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische wagen of een waterstofauto. De premie geldt voor particulieren (natuurlijke personen), zelfstandigen, vzw’s en deelauto-bedrijven die in Vlaanderen wonen of gevestigd zijn. Een vennootschap (die geen deelautodiensten aanbiedt) kan de premie dus niet krijgen. Sinds 3 augustus 2017 mag de premie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

Het gaat om wagens die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2016 (1 januari 2018 voor vzw’s en deelautobedrijven). De premie geldt enkel voor auto’s van categorie M1 (gewone wagens) of N1 (lichte bestelwagens met maximummassa tot 3,5 ton).

De auto moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest en je moet hem minstens 3 jaar houden (2 jaar voor deelautobedrijven). Als de Vlaamse regering geen wijzigingen doorvoert, zal dit premiesysteem einden op 1 januari 2020.

Deze elektrische auto premie bedraagt maximaal 4.000€ in 2019, en is lager in functie van de cataloguswaarde. De juiste premiebedragen vind je hieronder.

Op 22 mei 2019 liet Vlaams minister van energie Lydia Peeters weten dat de zero emissie premie met een jaar verlengd wordt, tot eind 2020. De premiebedragen blijven in 2020 gelijk voor de goedkopere elektrische wagens, maar dalen voor de duurdere modellen. Deze verlenging moet wel nog goedgekeurd worden door de Raad van State.

Cataloguswaarde
Elektrische Auto
Premie
2019
Premie
2020
minder dan 31.000€4.000€4.000€
31.000€ - 40.999,99€3.500€3.500€
41.000€ - 60.999,99€2.500€2.000€
vanaf 61.000€2.000€1.000€

1.2 Fiscale aftrekbaarheid

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens 120% aftrekbaar. Vanaf 2020 zal dit dalen naar 100%.

Bij de plug-in hybrides is het verhaal complexer. Tot eind 2017 waren heel wat plug-in hybrides voor 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Vanaf 2020 zal er echter veel veranderen voor auto’s die gekocht werden na 31 december 2017. In het algemeen kunnen we stellen dat plug-in hybrides minder fiscaal aantrekkelijk worden. Hier vind je een overzicht van de hybrides die na 2019 toch voor 100% aftrekbaar blijven. Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen een van de geldende fiscaliteit.

1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)

Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld. Dit heet het voordeel-alle-aard, of kortweg VAA. De formule voor de VAA-berekening is de volgende: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt x ouderdomspercentage.

Volledig elektrische wagens hebben een CO2-uitstoot van 0 en krijgen daarom een lage fictieve CO2-coëfficiënt die 4% bedraagt in 2019. Het ouderdomspercentage bedraagt 100% voor nieuwe wagens (0 tot 12 maanden oud). Het minimum VAA voor 2019 bedraagt 1.340€ per jaar.

Elektrische wagens met een cataloguswaarde tot 39.083€ kunnen genieten van het minimum VAA, zijnde 1.340€. Bij een hogere cataloguswaarde hoort ook een hogere VAA.

1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s en waterstofwagens vrijgesteld van BIV.

Tot 31 december 2020 worden ook plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km vrijgesteld. Tenslotte kunnen ook CNG-wagens van dit nultarief genieten tot eind 2020, o.a. op voorwaarde dat het fiscale vermogen niet hoger is dan 11 fpk.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.5 Verkeersbelasting

1.5.1 Vlaams Gewest

Sinds januari 2016 worden 100% elektrische wagens en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting in het Vlaams gewest.

Tot 31 december 2020 worden ook plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50g CO2/km vrijgesteld. Tenslotte kunnen ook CNG-wagens onder bepaalde voorwaarden van dit nultarief genieten tot eind 2020, o.a. op voorwaarde dat het fiscale vermogen niet hoger is dan 11 fpk.

1.5.2 Waals Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Waals Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

1.5.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

2. Elektrische lichte vracht

2.1 Zero Emissie Premie

In Vlaanderen kan je ook voor lichte bestelwagens (categorie N1) een zero emissie premie krijgen (tot 4.000€) van de Vlaamse overheid. De premiebedragen en voorwaarden zijn dezelfde als voor de elektrische auto (zie puntje 1.1 hierboven).

2.2 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

2.3 Verkeersbelasting

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

3. Elektrische motorfietsen, drie- en vierwielers

3.1 15% belastingvermindering

Elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 3.010€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 4.940€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017).

Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt. Opgelet, de Twizy 45 komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering aangezien het officieel een bromfiets klasse B is.

3.2 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 kunnen nieuwe elektrische motorfietsen die in het Vlaams Gewest ingeschreven worden genieten van een premie van de Vlaamse overheid. Deze premie bedraagt 25% van de aankoopsom met een maximum van 1.500€. De premie kan verkregen worden door particulieren, zelfstandigen, vzw’s en deelautobedrijven. Vennootschappen (die geen deelauto-activiteit hebben) komen niet in aanmerking.

In mei 2019 heeft de Vlaamse regering beslist om dit premiesysteem ongewijzigd te verlengen tot eind 2020. Dit moet wel nog goedgekeurd worden door de Raad van State.

3.3 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.

3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Sinds 1 januari 2019 is een elektrische motorfiets in Vlaanderen vrijgesteld van BIV.

3.5 Verkeersbelasting

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

4. Elektrische bromfietsen

4.1 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 komen nieuwe elektrische bromfietsen klasse B in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid. De premie bedraagt 25% van de aankoopsom of maximaal 750€. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de elektrische motorfietsen (zie onder 3.2).

In mei 2019 heeft de Vlaamse regering beslist om dit premiesysteem ongewijzigd te verlengen tot eind 2020. Dit moet wel nog goedgekeurd worden door de Raad van State.

5. Elektrische fietsen

5.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,24€/km (2019) geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u).

5.2 120% belastingaftrek

Fietsen, zowel elektrische (ook speed pedelecs) als gewone, zijn voor 120% aftrekbaar voor een Belgisch bedrijf. Bij vennootschappen geldt de 120% aftrekbaarheid voor werknemers en bedrijfsleiders. Bij eenmanszaken (inclusief vrije beroepen) geldt het voor de werknemers, niet voor de zelfstandige zelf.

Vanaf 2020 daalt de aftrekbaarheid van fietsen naar 100%, zowel voor vennootschappen als eenmanszaken.

6. Laadpalen

6.1 Aankoop en installatie

De aankoop en de installatie van een thuis kan door bedrijven voor 120% worden afgetrokken. Vanaf 2020 wordt dit 100%.

6.2 Elektriciteitsverbruik

De elektriciteit die de laadpaal verbruikt om je elektrische auto op te laden, kan door bedrijven voor 75% worden afgetrokken.

Heeft dit artikel je geholpen?

Overweeg dan om eGear.be te steunen via Patreon, zodat we artikels zoals deze kunnen blijven schrijven. Dat kan al vanaf 1$.