Subsidies & belastingen

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door de overheid door middel van subsidies en belastingsverminderingen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of bijzonderheden.

Overzicht:

1. Elektrische Auto
1.1. Premie
1.2. 120% belastingsaftrek
1.3. VAA (Voordeel Alle Aard)
1.4. BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.5. Verkeersbelasting

2. Motorfietsen, driewielers en vierwielers
2.1. 15% belastingsvermindering
2.2. 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen
2.3. BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.4. Verkeersbelasting

3. Lichte vracht
3.1. BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.2. Verkeersbelasting

4. Elektrische fietsen
4.1. Fietsvergoeding

1. Elektrische Auto

1.1 Premie

Sinds januari 2016 kan je van de Vlaamse overheid een premie krijgen voor de aankoop van een 100% elektrische wagen of een waterstofauto. De premie geldt voor particulieren (natuurlijke personen), vzw’s en deelauto-bedrijven. Je kan de premie dus niet gebruiken voor bedrijfswagens.

Het moet gaan om een wagen die besteld is vanaf 1-1-2018. De premie geldt enkel voor wagens van categorie M1 (gewone wagens) of N1 (lichte bestelwagens met maximummassa tot 3,5 ton).

De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest, je moet hem minstens 3 jaar houden en je moet je bestelling online registreren.

Het premiebedrag bedraagt maximaal 4.000€ in 2018 en 2019. Bekijk HIER een overzicht van de premiebedragen in functie van de cataloguswaarde.

Sinds 3 augustus 2017 mag de premie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

1.2 120% belastingsaftrek

Belgische vennootschappen kunnen de aankoop van een 100% elektrische auto voor 120% aftrekken van hun belastingen. Ook de kosten kunnen voor 120% worden afgetrokken behalve de brandstof, zijnde de elektriciteit, die kan slechts voor 75% worden afgetrokken.

Hybrides (plug-in) kunnen voor 100% worden afgetrokken indien de CO2-uitstoot lager is dan 60 g/km.

1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)

Werknemers die een auto van het werk ter beschikking krijgen voor privé doeleinden dienen daarvoor een voordeel alle aard (VAA) in rekening te brengen in hun personenbelasting.

Voor 100% elektrische auto’s (dus niet voor plug-in hybrides) wordt in de berekening van de VAA het laagste percentage van 4% toegepast. Het VAA wordt als volgt berekend: VAA = Catalogusprijs x ouderdomspercentage x CO2-coëfficiënt x 6/7. De minimum VAA bedraagt 1.250€. Voor vele (bescheiden) elektrische auto’s betaal je dus 1.250€ VAA maar voor een Tesla Model S bijvoorbeeld betaal je al snel 3.000€ tot 4.000€.

De zijn de geldende ouderdomscoëfficiënten:

  • Van 0 tot 12 maanden: 100%
  • Van 13 tot 24 maanden: 94%
  • Van 25 tot 36 maanden: 88%
  • Van 37 tot 48 maanden: 82%
  • Van 49 tot 60 maanden: 76%
  • Vanaf 61 maanden: 70%

1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen is een 100% elektrische auto vrijgesteld van BIV. Hybrides met een CO2 uitstoot lager dan 50 g/km worden eveneens vrijgesteld. Voor andere hybride wagens kan je het tarief berekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.5 Verkeersbelasting

1.5.1 Vlaams Gewest

Sinds januari 2016 worden 100% elektrische wagens, plug-in hybrides (met max. CO2-uitstoot van 50g/km) en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting in het Vlaams gewest. Je kan de verkeersbelasting (en BIV) narekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.5.2 Waals Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Waals Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

1.5.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

2. Motorfiets en driewielers

2.1 15% belastingsvermindering

Elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor een belastingsvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingsvermindering bedraagt 3.010€ (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 4.940€ (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014).

Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recuperen waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt. Opgelet, de Twizy 45 komt niet in aanmerking voor de belastingsvermindering aangezien deze gecatalogeerd wordt als bromfiets.

2.2 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.

2.3 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Voor een nieuwe elektrische motorfiets betaal je in Vlaanderen een BIV van 61,5€.

2.4 Verkeersbelasting

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

3. Lichte vracht

3.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

3.2 Verkeersbelasting

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

4. Elektrische fietsen

4.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,22€/km geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u). Lees er HIER meer over.