Subsidies & belastingen

premie elektrische auto

In België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, belastingverminderingen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

Overzicht:

1. Elektrische Auto
1.1 Zero Emissie Premie
1.2 120% belastingsaftrek
1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)
1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
1.5 Verkeersbelasting

2. Lichte vracht
2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
2.2 Verkeersbelasting

3. Motorfietsen, driewielers en vierwielers
3.1 15% belastingsvermindering
3.2 Zero Emissie Premie
3.3 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen
3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
3.5 Verkeersbelasting

4. Elektrische bromfietsen
4.1 Zero Emissie Premie

5. Elektrische fietsen
5.1 Fietsvergoeding

1. Elektrische Auto

1.1 Zero Emissie Premie

Sinds januari 2016 kan je van de Vlaamse overheid een premie krijgen voor de aankoop van een nieuwe 100% elektrische wagen of een waterstofauto. De premie geldt voor particulieren (natuurlijke personen), zelfstandigen, vzw’s en deelauto-bedrijven die in Vlaanderen wonen of gevestigd zijn. Een vennootschap (die geen deelautodiensten aanbiedt) kan de premie dus niet verkrijgen.

Het gaat om wagens die besteld zijn vanaf 1 januari 2016. De premie geldt enkel voor auto’s van categorie M1 (gewone wagens) of N1 (lichte bestelwagens met maximummassa tot 3,5 ton).

De auto moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest, je moet hem minstens 3 jaar houden en je moet je bestelling online registreren.

De elektrische auto premie bedraagt maximaal 4.000€ in 2018 en 2019, en is lager in functie van de cataloguswaarde. Bekijk HIER een overzicht van de bedragen in functie van de cataloguswaarde.

Sinds 3 augustus 2017 mag de premie ook gebruikt worden voor particuliere leasewagens.

1.2 120% belastingsaftrek

Belgische vennootschappen kunnen de aankoop van een 100% elektrische auto voor 120% aftrekken van hun belastingen. Ook de kosten kunnen voor 120% worden afgetrokken behalve de brandstof, zijnde de elektriciteit, die kan slechts voor 75% worden afgetrokken.

Heel wat plug-in hybrides kunnen voor 100% worden afgetrokken onder bepaalde voorwaarden. De wetgeving hieromtrent verandert in 2018 met gevolgen voor de fiscaliteit in 2020. Bekijk hier een lijst (onder voorbehoud) van hybrides die ook na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar blijven in de vennootschap.

1.3 VAA (Voordeel Alle Aard)

Werknemers die een auto van het werk ter beschikking krijgen voor privé doeleinden dienen daarvoor een voordeel alle aard (VAA) in rekening te brengen in hun personenbelasting.

Voor 100% elektrische auto’s (dus niet voor plug-in hybrides) wordt in de berekening van de VAA het laagste CO2-percentage van 4% toegepast. Het VAA wordt als volgt berekend: VAA = catalogusprijs x ouderdomspercentage x CO2-percentage x 6/7. De minimum VAA bedraagt 1.310€ (aanslagjaar 2019). Voor heel wat (bescheiden) elektrische auto’s betaal je dus 1.310€ VAA maar voor een Tesla Model S bijvoorbeeld betaal je al snel 3.000€ tot 4.000€.

De zijn de geldende ouderdomscoëfficiënten:

  • 0 tot 12 maanden: 100%
  • 13 tot 24 maanden: 94%
  • 25 tot 36 maanden: 88%
  • 37 tot 48 maanden: 82%
  • 49 tot 60 maanden: 76%
  • Vanaf 61 maanden: 70%

1.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

1.4.1 Vlaams Gewest

In Vlaanderen is een 100% elektrische auto vrijgesteld van BIV. Hybrides met een CO2 uitstoot lager dan 50 g/km worden eveneens vrijgesteld. Voor andere hybride wagens kan je het tarief berekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.4.2 Waals Gewest

In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.4.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto de minimum BIV van 61,5€.

1.5 Verkeersbelasting

1.5.1 Vlaams Gewest

Sinds januari 2016 worden 100% elektrische wagens, plug-in hybrides (met max. CO2-uitstoot van 50g/km) en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting in het Vlaams gewest. Je kan de verkeersbelasting (en BIV) narekenen via deze tool van de Vlaamse overheid.

1.5.2 Waals Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Waals Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

1.5.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 100% elektrische wagens die ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betaal je de minimum verkeersbelasting van 77,35€.

2. Lichte vracht

2.1 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Alle lichte vrachtwagens (bestelwagens) zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV, dus ook de elektrische.

2.2 Verkeersbelasting

Sinds 1 juli 2017 zijn 100% elektrische lichte vrachtwagens (bestelwagens) in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Deze maatregel geldt ook voor elektrische bestelwagens die reeds ingeschreven waren vóór 1 juli 2017.

3. Motorfiets en driewielers

3.1 15% belastingvermindering

Elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers (De Twizy 80 bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 3.010€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) voor elektrische motorfietsen en driewielers. Voor vierwielers bedraagt de limiet 4.940€ (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017).

Wanneer je bijvoorbeeld een Twizy 80 koopt voor 7.690€ dan kan je via de personenbelasting 1.153€ recupereren waardoor de netto prijs op 6.537€ uitkomt. Opgelet, de Twizy 45 komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering aangezien het officieel een bromfiets klasse B is.

3.2 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 kunnen nieuwe elektrische motorfietsen die in het Vlaams Gewest ingeschreven worden genieten van een premie van de Vlaamse overheid. Deze premie bedraagt 25% van de aankoopsom met een maximum van 1.500€. De premie kan verkregen worden door particulieren, zelfstandigen, vzw’s en deelautobedrijven. Vennootschappen (die geen deelauto-activiteit hebben) komen niet in aanmerking.

3.3 100% belastingsaftrek voor elektrische motorfietsen

Bedrijven en zelfstandigen kunnen een elektrische motorfiets, net zoals gewone motorfietsen, voor 100% aftrekken van hun belastingen.

3.4 BIV (Belasting op Inverkeerstelling)

Voor een nieuwe elektrische motorfiets betaal je in Vlaanderen een BIV van 61,5€.

3.5 Verkeersbelasting

Een elektrische moto is in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting.

4. Elektrische bromfietsen

4.1 Zero Emissie Premie

Sinds 15 april 2018 komen nieuwe elektrische bromfietsen klasse B in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid. De premie bedraagt 25% van de aankoopsom of maximaal 750€. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de elektrische motorfietsen (zie onder 3.2).

5. Elektrische fietsen

5.1 Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk gaat, kom je in aanmerking voor een belastingvrije fietsvergoeding van je werkgever. De vrijstelling tot 0,23€/km (2018) geldt ook voor pedelecs (max. 25 km/u) en speed pedelecs (max. 45 km/u). Lees er HIER meer over.