Digitale meter mogelijk toch niet verplicht voor iedereen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vraagt zich af of de verplichting van de digitale meters herzien moet worden.

Tegen juli 2029 moeten alle Vlaamse huishoudens over een digitale gas- en elektriciteitsmeter beschikken. In de weg daar naartoe zouden 80% van de gezinnen al digitale meters moeten hebben tegen eind 2024. Momenteel staat de teller op ongeveer 50%.

In een recent advies (december 2023) vraagt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zich echter af of het wel nodig is om bij iedereen digitale meters te plaatsen.

Duurder dan gedacht

De installatie van de digitale meters in Vlaanderen valt immers duurder uit dan vooropgesteld. Ruwe kostenindicaties geven aan dat de kost van de uitrol kan oplopen tot 2,5 à 3 miljard euro, en 1,7 miljard euro daarvan zou nog uitgegeven moeten worden (en kan dus bespaard worden). De kosten zouden hoger liggen dan in de rest van Europa, en dat verandert de kosten-batenanalyse.

LEES OOK: Fluvius vraagt 821€ voor bekabelde digitale meter

Met andere woorden, de voordelen (automatische meteropnames, mogelijke besparingen, invoering capaciteitstarief, …) wegen mogelijk niet op tegen de hoge kostprijs van de installatie. De SERV vraagt dan ook om een nieuwe kosten-batenanalyse.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft in een reactie aan vrt al laten weten dat ze het nut van de digitale meters niet in vraag stelt, maar het tempo en de prioriteit van de uitrol wel.

Digitale gasmeter nog nuttig?

Overigens verplicht de EU ons enkel om digitale elektriciteitsmeters te installeren, niet om digitale gasmeters te installeren. De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen digitale gasmeters te verplichten omdat ze dacht daarmee het verbruik te kunnen verlagen.

OOK INTERESSANT: Vlaamse premie voor elektrische auto uitgesteld tot februari 2024

Door de energietransitie zal iedereen in Vlaanderen op termijn moeten overschakelen naar een elektrische vorm van verwarming, dus de vraag rijst of het nog wel de moeite is om bij iedereen een digitale gasmeter te installeren.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.