Fluvius vraagt 821€ voor bekabelde digitale meter

digitale elektriciteitsmeter

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof moet Fluvius voortaan bekabelde digitale meters aanbieden. De bekabelde meter die Fluvius voorstelt botst opnieuw op weerstand, omdat deze niet helemaal bekabeld is, en omdat er hoge kosten voor aangerekend worden.

De uitrol van de digitale elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen loopt niet van een leien dakje. Zo zijn er uiteraard de conflicten met zonnepaneneeleigenaars die hun terugdraaiende analoge teller niet willen opgeven, maar de problemen gaan verder.

4G-straling

Zo weigeren heel wat gezinnen de slimme meter omdat deze draadloos is en ongewenste 4G-straling in huis brengt.

Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2021 mogen gezinnen een draadloze digitale meter weigeren, en moet netbeheerder Fluvius een bekabelde optie aanbieden.

Bekabeld, maar niet helemaal

Fluvius stelde in januari 2023 een “bekabelde” digitale meter voor, maar ook die stoot op weerstand.

Ten eerste omdat de meter niet bekabeld is, maar ze de antenne verhuizen van je meter naar de gevel of de rooilijn.

Ten tweede omdat Fluvius voor de installatie van die bekabelde digitale meter extra kosten in rekening brengt; 340,08€ wanneer het zendertje op de gevel geïnstalleerd wordt, en 821,30€ wanneer de antenne op de rooilijn geplaatst wordt. Verder wil Fluvius dat de klant ook de eventuele graafwerken voor eigen rekening neemt.

verbruik monitoren dankzij digitale meter Fluvius

Verbruiksmonitoring via de tablet.

Diezelfde bekabelde optie zal Fluvius overigens ook gratis gaan toepassen bij gezinnen die reeds een draadloze slimme meter hebben, maar die “door een slechte 4G-dekking of een sterk geïsoleerd huis geen signalen kan uitzenden”, aldus Fluvius woordvoerder Björn Verdoodt. Daardoor worden de meterstanden niet automatisch doorgestuurd, en zijn de voordelen waar Fluvius over communiceert, namelijk een maandelijkse afrekening en gebruiksvriendelijke verbruiksmonitoring, voor deze klanten nog niet mogelijk. Tienduizenden klanten bevinden zich momenteel in deze situatie.

Een mogelijks positief punt voor deze klanten is dat zij voorlopig geen variabel capaciteitstarief hoeven te betalen aangezien de verbruikspieken niet doorgestuurd kunnen worden. Zij zullen hun meterstanden, tot de bekabelde optie geïnstalleerd wordt, gewoon jaarlijks manueel moeten doorgeven aan Fluvius, en het capaciteitstarief zal een minimumbedrag zijn dat ook toegepast wordt bij gebruikers die nog een analoge meter hebben.

Juridische vervolging

Fluvius liet deze week ook weten dat het voortaan juridische stappen zal ondernemen tegen gebruikers die voortaan een digitale meter weigeren. Voor een eerste ingebrekestelling wil Fluvius 273,84€ aanrekenen. Voor een tweede ingebrekestelling nog eens 295,66€. Daarna zullen de Fluvius advocaten de klant dagvaarden en zal de rechtbank een uitspraak moeten doen in het dossier.

digitale gasmeter

De digitale gasmeter (links) naast de digitale elektriciteitsmeter (rechts).

De kans is bestaande dat er ook opnieuw juridische stappen komen in omgekeerde richting, van gebruikers die geen genoegen nemen met de door Fluvius voorgestelde oplossingen.

VEHS

Volgens de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) is verzet nog steeds mogelijk. Zij adviseren op hun website het volgende:

Wanneer je een brief krijgt dat de digitale elektriciteitsmeter, de gasmeter en/of de digitale watermeter zal geplaatst worden, kan je deze nog steeds weigeren omwille van gezondheidsredenen.

Je kan verwijzen naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021 n.a.v. het beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. Daarin erkende het Hof het recht voor iedereen om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling.

En vermeld ook dat de ‘bekabelde digitale meter met externe antenne’ niet voldoet aan de ‘digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder’ zoals bepaald in het Energiebesluit.

Bij de uitspraak van het Hof begin 2021 is het afsluiten van de stroom/het gas bij weigering van de digitale meter moeilijker gemaakt. Dat kan enkel nog maar na advies van de lokale adviescommissie.

Wie al een digitale meter heeft en een analoge terug wil laten vervangen, kan dit in principe vragen. Tot nu toe heeft Fluvius echter steeds geweigerd. Je kan er wel mee naar de rechtbank stappen om dit af te dwingen.