Tanken tot 0,12€ duurder door nieuwe Europese koolstoftaks

blauwe diesel pomp

Het Europees parlement heeft vandaag een nieuwe maatregel goedgekeurd, die een extra koolstoftaks zal introduceren op benzine, diesel, stookolie en gas vanaf 2027.

De zware industrie, de elektriciteits- en vliegsector moeten nu reeds emissierechten kopen om hun uitstoot te compenseren via de ETS (Emissions Trading System) emissiehandel. Europa wil dit systeem uitbreiden naar fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor transport of om gebouwen te verwarmen. Daardoor zullen ook particulieren de gevolgen hiervan rechtstreeks gaan voelen door de prijs aan de pomp of via de stookolie- en gasfactuur.

Concreet zal er een tweede emissiehandelsysteem, “ETS 2”, opgericht worden waar de uitstootrechten verhandeld zullen worden. Om de prijs niet te laten ontsporen, wordt er van 2027 tot 2029 een maximum gehandhaafd van 45€ per ton CO2.

Diesel tot 0,12€ duurder

De klimaatcel van de Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid becijferde dat hierdoor diesel en stookolie vanaf 2027 maximaal 0,122€ duurder worden, benzine maximaal 0,104€ en aardgas maximaal 0,009€ per kWh.

Kwetsbare gezinnen zullen waar mogelijk gecompenseerd worden. Een kwart van de opbrengsten van de nieuwe emissiehandel gaat namelijk naar het Europees Sociaal Klimaatfonds, waar ook België een deel van zal krijgen en kunnen aanwenden waar het nodig geacht wordt.

Dit alles werd vandaag goedgekeurd in het Europees parlement, en zal volgende week ter stemming voorgelegd worden aan de Europese lidstaten. Normaalgezien zal het ook daar goedgekeurd worden, tenzij er een blokkage komt zoals bij de stemming rond het verbod op verbrandingsmotoren. België heeft al laten weten dat het zich zal onthouden tijdens de stemming aangezien de N-VA gekant is tegen het voorstel. België’s onthouding zou echter geen probleem vormen om toch een meerderheid van stemmen te halen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.