Buurlanden verhogen elektrische auto subsidies. Zal België volgen?

elektrische auto opladen Eilandje Antwerpen

Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben deze maand de overheidspremies voor elektrische wagens serieus verhoogd. Zitten er ook in België subsidies in de pijplijn?

De Europese auto-industrie zit in het slop. Dat zat er aan te komen door de strengere uitstootnormen en de veranderende marktomstandigheden, maar de corona-crisis is nu de trigger die de neerwaartse trend in een stroomversnelling brengt.

Onze buurlanden proberen de schok te dempen door de subsidiëring voor elektrische voertuigen op te trekken. Vanaf 1 juli stijgt de overheidspremie voor een elektrische auto in Duitsland van 3.000€ naar 6.000€. In Frankrijk stijgt die premie van 6.000€ naar 7.000€ en de slooppremie voor een oude diesel van 2.500€ naar 5.000€. Nederland tenslotte kwam deze maand met een EV-premie van 4.000€ voor nieuwe elektrische auto’s, en 2.000€ voor tweedehands modellen.

In België moeten we het voorlopig zonder subsidies doen. De belangrijkste overheidspremie die we hadden, was de Vlaamse EV-premie die gold voor elektrische wagens, e-bromfietsen en e-motorfietsen. Deze werd in januari 2020 afgevoerd door besparingen bij de Vlaamse overheid. Tot 2013 hadden we op federaal niveau ook een belastingsvermindering van 30% voor elektrische personenwagens.

De kans dat we op korte termijn nieuwe EV-subsidies krijgen op federaal of Vlaams niveau lijkt klein. Dit dossier werd in april overgeheveld naar het kabinet van minister Lydia Peeters (Mobiliteit en Openbare werken). We hebben uit goede bron vernomen dat, aangezien de middelen en mensen nog niet overgeheveld werden, dit dossier op korte termijn niet zal behandeld worden.

Ook op federaal niveau lijkt er voorlopig niets in de pijplijn te zitten gezien we nog steeds geen volwaardige regering hebben. Bovendien moet onze overheid door Corona al vele miljarden uitgeven om de economie niet volledig te laten kelderen, dus EV-subsidiëring is begrijpelijkerwijs geen prioriteit.

Welke belastingvoordelen je momenteel wel kan krijgen voor elektrische voertuigen kan je hier lezen.