Vlaanderen schrapt verkeersbelastingen voor elektrische leasewagens

elektrische leasewagen

Sinds 1 juli 2020 is het fiscaal voordeliger geworden om elektrische leasewagens in Vlaanderen in te schrijven.

In het Vlaams Gewest zijn volledig elektrische auto’s al een aantal jaren vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (VB). Deze vrijstelling geldt voor particuliere kopers en voor bedrijven.

Het nultarief gold vreemd genoeg niet voor leasebedrijven. De officiële reden was dat er geen concurrentie mocht zijn tussen de gewesten. In Brussel en Wallonië is evenwel het minimumtarief van kracht, wat neerkomt op 61,5€ BIV en 83,56€ verkeersbelasting. In Vlaanderen kunnen deze bedragen voor elektrische auto’s met veel vermogen oplopen in de duizenden euro’s. Dit zorgde er voor dat het vaak voordeliger was om een krachtige elektrische leasewagen in Brussel of Wallonië in te schrijven.

Deze vreemde kronkel in de wetgeving is nu weggewerkt. Het Vlaams parlement heeft immers beslist om 100% elektrische leasewagens sinds 1 juli 2020 vrij te stellen van BIV en verkeersbelasting. De vrijstelling geldt niet met terugwerkende kracht.

Indien je meer wil lezen over subsidies en fiscale voordelen van elektrische voertuigen, kan je hier terecht.