Moet VME de laadpaal voor mijn appartement goedkeuren?

Fiat 500e Cabrio met EGEAR nummerplaat

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe, en daardoor willen steeds meer appartementsbewoners een laadpaal in hun parkeergarage. Mag dit zo maar?

Er zijn in essentie twee manieren om een laadpaal te laten plaatsen in de parkeergarage van je appartementsgebouw. Je kan de vlucht vooruit nemen en kiezen voor de individuele aanpak waarbij je alle kosten zelf draagt. Of je kan gaan voor een gemeenschappelijke installatie die meerdere eigenaars tegelijk voorziet van een laadpaal, en waarbij de kosten gedragen worden door de vereniging van mede-eigenaars (VME).

We overlopen hieronder de voorwaarden, de voor- en de nadelen.

1. Individuele aansluiting

Een mede-eigenaar kan er voor kiezen om zelf, op eigen kosten, een laadpaal te laten installeren.

Sinds de laatste wetswijzing aan de wet op mede-eigendom, in 2018, mag een mede-eigenaar immers “zonder goedkeuring van de algemene vergadering (AV) kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in de gemene delen aanleggen, onderhouden of vernieuwen, in de mate dat deze tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaars of gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie te optimaliseren.” De bekabeling mag hierbij niet door privatieve delen van andere mede-eigenaars lopen, en de laadpaal moet uiteraard op jouw private elektriciteitsteller worden aangesloten.

De mede-eigenaar moet de syndicus op de hoogte brengen, door middel van een aangetekend schrijven, twee maanden voor de plaatsing.

Het voordeel van deze aanpak is dat het snel gaat, en dat de VME niet moet opdraaien voor de kosten.

Nadelen zijn er ook. Ten eerste kan het zijn dat, als meerdere mede-eigenaars op deze manier een laadpaal installeren, er op sommige momenten te veel vermogen wordt afgenomen waardoor het hele gebouw zonder stroom kan vallen. De gemeenschappelijke aansluiting werd bij deze aanpak immers niet verzwaard. Ten tweede bestaat het risico dat, als elke eigenaar zijn eigen laadpaal laat installeren, de gemene delen een kakofonie worden van verschillende soorten en kleuren kabels, aansluitingen, laadpalen etc. die de veiligheid mogelijks in het gedrang brengen, maar die ook het coherent uitzicht kunnen verstoren, met een mogelijke waardevermindering van het gebouw tot gevolg.

Voordelen individuele aansluiting

+ Snelle uitvoering
+ Geen goedkeuring nodig door VME
+ VME wordt niet op kosten gejaagd

Nadelen individuele aansluiting

– Mogelijke stroompannes in het hele gebouw
– Kakofonie van kabels en aansluitingen

2. Gemeenschappelijke aansluiting

Bij een gemeenschappelijke aansluiting wordt het aansluitvermogen van het gebouw mogelijks verhoogd om zo stroompannes te voorkomen. Verschillende mede-eigenaars kunnen dan tegelijkertijd met hun laadpaal aangesloten worden op de gemeenschappelijke installatie. Er wordt een systeem voorzien van load balancing zodat er nooit te veel vermogen tegelijk wordt afgenomen.

De kosten voor een dergelijke aansluiting worden gedragen door de hele VME, en worden verdeeld onder de mede-eigenaars volgens de verdeelsleutel van de appartementen. Voor een dergelijke gemeenschappelijke aansluiting is sinds 1 januari 2019 een 2/3e meerderheid nodig bij de Algemene Vergadering.

De VME betaalt de stroomkosten, en deze worden verdeeld en gefactureerd aan de verschillende mede-eigenaars via een beheersplatform.

BMW iX laden in parkeergarage

Een ladende BMW iX in de parkeergarage van een appartementsgebouw.

Het grote voordeel is uiteraard een coherente, veilige en voldoende zware aansluiting.

Het nadeel is dat de kosten gedragen worden door alle mede-eigenaars, ook door degenen die geen laadpalen in het gebouw wensen en/of nodig hebben. Er circuleren binnen de syndicus-gemeenschap dan ook voorstellen om het kWh-bedrag dat aangerekend wordt aan de mede-eigenaars met een laadpaal kunstmatig te verhogen, zodat hiermee de gemaakte kosten op termijn kunnen afbetaald worden.

Voordelen gemeenschappelijke aansluiting

+ Coherent uitzicht van de aansluitingen
+ Voldoende zware aansluiting, dus risico op stroompannes veel kleiner

Nadelen gemeenschappelijke aansluiting

– Ook mede-eigenaars zonder laadpaal moeten mee betalen

Brandveiligheid

Hoewel de wetgever er weinig rekening mee houdt, moet er ook bijzondere aandacht gaan naar de brandveiligheid van het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages. EV’s schieten niet snel in brand, maar wanneer het gebeurt wordt het vaak een hevige langdurige brand die moeilijk te stoppen valt.

Experten bevelen dan ook aan om een brandcentrale te voorzien, en om laadpalen te installeren die de stroom afsnijden zodra er brand gedetecteerd wordt. Laadplaatsen staan idealiter ook dichter bij de uitgang, zodat de brandweer de brandende auto gemakkelijker kan buiten slepen om hem indien nodig onder te dompelen in een container met water. Een dergelijke brand kan uiteraard ook permanente schade toebrengen aan de gemene delen of het hele gebouw.

We raden dan ook aan om in zee te gaan met een laadpaal-installateur met voldoende ervaring, die rekening houdt met alle aspecten die in dit artikel aan bod komen.

Wil je artikels zoals deze onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.