Vlaamse regering komt met 3200€ subsidie per thuisbatterij

thuisbatterij in garage

Na een decennium van zonnepanelen-subsidiëring is het nu de beurt aan de thuisbatterij.

Het is ondertussen meer dan 10 jaar geleden dat de Vlaamse regering begon met het subsidiëren van zonnepanelen voor (onder andere) particulieren. Nu zijn zonnepanelen zo goedkoop geworden dat subsidiëring niet meer nodig is voor nieuwe installaties.

Er is door al die subsidiëring wel een enorme schuldenberg opgebouwd die afbetaald wordt door extra taksen op onze elektriciteitsfactuur. Af en toe veranderen die belastingen eens van naam (Turteltaks, …) en tarief, maar ze blijven wel op de factuur staan.

Ondanks de nog openstaande schulden wil de Vlaamse regering nu thuisbatterijen gaan subsidiëren. Een thuisbatterij kan de dalen en pieken in je verbruik en de productie van je zonnepanelen opvangen. Op die manier maak je zo weinig mogelijk gebruik van het net, en betaal je dus minder heffingen daarop (prosumententarief, …).

Digitale meter verplicht

Een gemiddelde thuisbatterij heeft een capaciteit van 4 tot 8 kWh en kost tot 8.000€.De Vlaamse regering heeft beslist om een premie in het leven te roepen voor particulieren die een thuisbatterij plaatsen. Deze bedraagt 250€ per kWh capaciteit, met een maximum van 3.200€ of 35% van de totale kostprijs. Een voorwaarde is wel dat je over een digitale meter moet beschikken.

De premie zou voorlopig gelden tot eind 2020, maar moet wel nog goedgekeurd worden door de Raad van State.

Onze opinie

Thuisbatterijen zijn nuttig (en eigenlijk noodzakelijk) in combinatie met zonnepanelen, maar hoeven niet gesubsidieerd te worden. Toch zeker niet als de overheidsfinanciën nog altijd aan het recupereren zijn van de zonnepanelen-subsidiëring. Het is verstandiger die middelen aan te wenden om de openstaande schulden aan te zuiveren, en zo de extra elektriciteitsbelastingen voor alle gezinnen eindelijk af te schaffen.

Het is een betere keuze om de tarieven voor het gebruik van het net als backup zodanig aan te passen dat een thuisbatterij economisch rendabel wordt zonder subsidiëring.

Tenslotte worden particuliere zonnepanelen en thuisbatterijen vooral geïnstalleerd in woningen op het platteland. Het is tegenstrijdig dat de Vlaamse regering met de thuisbatterij-premie onrechtstreeks platteland-wonen blijft subsidiëren, terwijl ze met de Mobiscore juist een instrument hebben gecreëerd dat de Vlaming richting een appartement in de stad moet drijven.

Heeft dit artikel je geholpen?

Overweeg dan om eGear.be te steunen via Patreon, zodat we artikels zoals deze kunnen blijven schrijven. Dat kan al vanaf 1$.