Privacy Policy

Lees hier onze servicevoorwaarden
Lees hier ons cookiebeleid

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door eGear.be, zijnde de Site www.egear.be (ook wel de “Website” genoemd) en z’n Gerelateerde Platformen (social media accounts, push notifications, email-berichten, forum, Patreon).

In deze Privacy Policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op eGear.be verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. eGear.be leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. eGear.be stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder en met registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres en, vóór 1 maart 2018, ook uw voornaam;
 • Categorie 3: bij registratie op eGear.be’s forum egearforum.com: uw gebruikersnaam en emailadres;
 • Categorie 4: bij registratie op onze Whatsapp berichten: uw voornaam, telefoonnummer, profielfoto en eventueel andere informatie die u ons via dit kanaal vrijwillig bezorgt;
 • Categorie 5: bij registratie op onze Push Notifications: uw device ID of device token, web browser type en versie;
 • Categorie 6: bij het ons contacteren via een contactformulier: uw voornaam, emailadres en elke andere informatie die u ons vrijwillig bezorgt;
 • Categorie 7: via cookies: tracking van gebruik van de Website;
 • Categorie 8: bij registratie op Patreon.com: uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam en emailadres;

2.2. eGear.be kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

door gebruik van cookies (zie onderstaand), tijdens uw registratie voor de nieuwsbrief, egearforum.com, Whatsapp, Push Notifications, contactaanvraag, liken/volgen van sociale media en gebruik van de Website.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

eGear.be zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van eGear.be om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 3: het u toelaten in te loggen op het forum (egearforum.com), berichten te posten, reacties te plaatsen en privéberichten naar andere gebruikers te versturen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 4: het u toezenden van direct marketing, nieuwberichten met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 5: het u toezenden van direct marketing, nieuwberichten met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
 • Categorie 6: het u kunnen contacteren en aanspreken met een mogelijk antwoord op uw vraag, met als rechtsgrond uw initiatief om ons te contacteren. Uw gegevens kunnen op aanvraag verwijderd worden;
 • Categorie 7: het verbeteren van de gebruikservaring;
 • Categorie 8: om u te contacteren met informatie omtrent eGear.be, give-aways of direct marketing, of om in debat te treden over bepaalde onderwerpen;

3.2. Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in één van onze verzendlijsten uit Categorie 2, 4, 5, of 8 kan eGear.be uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door:

 • Categorie 2: door op de uitschrijflink te klikken die je vindt onderaan elke nieuwsbrief;
 • Categorie 4: door op een bericht te reageren met het woord “stop”;
 • Categorie 5: door de registratie te verwijderen uit je browser;
 • Categorie 8: door uw account op Patreon.com te verwijderen.

eGear.be zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen eGear.be en U.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan eGear.be. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via het contactformulier. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Ook voor andere verzoeken (adverteren, sponsoring, samenwerkingen, betwisting van content, geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. In geen geval kan eGear.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.2. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers, contractors en vrijwillige medewerkers.

7.2. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door eGear.be en door advertentienetwerken waaraan eGear.be deelneemt.

De volgende advertentienetwerken zijn partners op eGear.be en gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik:

 • Google Adsense

Artikel 8 – Disclosure naar samenwerkingen met derden

8.1. Sommige berichten op eGear.be zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Hierbij benadrukt eGear.be steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking.

8.2. In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder er een eigen “touch” of mening aan te geven.

8.3. Elk bericht waarbij een dergelijke samenwerking gepaard gaat zal steeds duidelijk worden aangegeven met een “tag” onderaan, en/of een mededeling in de blogpost.

8.4. Hierbij dient aangegeven te worden, dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Artikel 9 – Links naar andere websites

9.1. eGear.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop eGear.be door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van eGear.be.

9.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze Website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 10 – Cookies

10.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookiebeleid van deze website.

Datum van laatste update: 6 juli 2022