Premie voor elektrische auto daalt naar 3000€ in 2018 [UPDATE]

premie elektrische auto 2018

Op 1 januari 2018 verlaagt de premie die je van de Vlaamse overheid krijgt voor de aankoop van een elektrische auto.

UPDATE 2 februari 2018: De Vlaamse regering heeft
beslist om de premie te verhogen naar 4.000€

In 2016 riep de Vlaamse overheid een premie in het leven voor elektrische auto’s. Deze was er enkel voor particulieren, ze bedroeg maximaal 5.000€ en ze was afhankelijk van de catalogusprijs. Er werd ook van in het begin gesteld dat de premie ieder jaar zou dalen om uiteindelijk uit te doven in 2020. Bekijk hier de premiebedragen in functie van de cataloguswaarde.

Matig succes

De premie is minder succesvol dan gehoopt. Er is een budget van €5 miljoen per jaar, maar in 2016 werd slechts €3,1 miljoen uitgekeerd, goed voor in totaal 697 premies. Dit jaar gaat het nog minder. In 2017 werden tot hiertoe namelijk maar 232 premies aangevraagd voor een totaalbedrag van 811.500€. Sinds 3 augustus 2017 is het ook mogelijk om de subsidie te gebruiken voor elektrische leasewagens, maar dit heeft blijkbaar weinig effect.

De reden is dat elektrische auto’s, zelfs met premie, nog steeds duur zijn in aankoop. Ze worden dan ook meestal zakelijk gekocht en ingeschreven op een vennootschap. Een vennootschap kan de premie niet gebruiken, maar ze kan wel genieten van 120% belastingaftrek. Dit is veel gunstiger dan de +-75% die geldt voor gewone wagens.

Ondanks de budgetoverschotten, houdt de Vlaamse regering vast aan de degressiviteit. Daardoor daalt het maximale bedrag op 1 januari 2018 naar 3.000€. Wie nog van de hogere 4.000€ premie wil genieten, moet dus snel een bezoekje brengen aan de dealer.