Wetgeving elektrische fiets: praktische info

Wetgeving elektrische fiets

Dit artikel werd volledig geüpdate met het oog op de nieuwe
elektrische fiets wetgeving die sinds 1 oktober 2016 geldt.

In dit artikel gaan we na hoe de verschillende elektrische fietsen volgens de huidige Belgische wetgeving gecatalogeerd worden en wat de gevolgen zijn voor helmplicht, rijbewijs, homologatie en verzekering. 

Pedelecs

Een elektrische fiets wordt wettelijk als een fiets beschouwd als hij aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een Pedelec. Een Pedelec is een e-fiets met trapbekrachtiging. Hij levert m.a.w. enkel ondersteuning wanneer je zelf meetrapt.
  • Het maximale geleverde vermogen bedraagt 250 Watt.
  • De elektrische fiets levert slechts ondersteuning tot 25 km/u. Je mag dus wel sneller fietsen maar dat moet dan gebeuren zonder elektrische ondersteuning.

Voor een dergelijke elektrische fiets is geen helm noch rijbewijs verplicht. Het gaat wettelijk gezien immers om een gewone fiets. De familiale verzekering dekt normaal gezien de mogelijke aansprakelijkheid.

Speed Pedelecs (tot 45 km/u)

Er bestaan ook zogenaamde “speed pedelecs” die ondersteuning geven tot hogere snelheden dan 25 km/u. De speed pedelecs die ondersteuning geven tot 45 km/u worden beschouwd als een bromfiets klasse B.

Tot september 2016 was rond de speed pedelecs veel onduidelijkheid. Ze moesten eigenlijk voldoen aan dezelfde regels als een bromfiets klasse B maar in de praktijk werd de wet vaak niet gevolgd. Er werd een soort gedoogbeleid gevoerd.

Op 1 oktober 2016 voerde de Belgische overheid een nieuwe categorie in specifiek voor de speed pedelecs, de bromfiets klasse P (“P” van Pedelec). Een fiets wordt beschouwd als bromfiets klasse P als het een pedelec is, als hij ondersteuning geeft tot maximaal 45 km/u én als het vermogen tussen de 250 W en de 4 kW ligt.

Nummerplaat

Speed pedelecs moeten ingeschreven worden bij de DIV en krijgen een nummerplaat. De nummerplaat is 10 cm op 12 cm en is dus kleiner dan een motoplaat. Eigenaars met een speed pedelec die reeds op de baan is krijgen tot 31 december 2016 om zich in regel te stellen.

Rijbewijs

Om met een speed pedelec te rijden moet men in het bezit zijn van een rijbewijs. Een AM-rijbewijs (bromfiets) is het minimum maar eender welk andere rijbewijs voldoet eveneens.

Verzekering

Voorlopig is er geen specifieke BA-verzekering verplicht voor een speed pedelec. Het wordt wel aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten. De kans is groot dat er in 2017 wel een verplichting komt voor een BA (burgerlijke aansprakelijkheid verzekering).

Helm

Het is verplicht om een helm te dragen op een speed pedelec. De helm moet gekeurd zijn conform EN1078. Bovendien moeten de slapen en het achterhoofd beschermd zijn.

+45 Pedelecs

Pedelecs die ondersteuning geeft tot hogere snelheden dan 45 km/u is volgens de wet een motorfiets. Voor deze fiets gelden dus dezelfde regels als voor motorfietsen. Momenteel hebben we echter geen weet van +45 Speed Pedelecs die gehomologeerd zijn als motorfietsen. Daardoor mogen alle bestaande +45 Speed Pedelecs enkel op privé terrein rijden en zijn ze verboden op de openbare weg.

E-Bikes

Verder bestaan er ook elektrische fietsen die ondersteuning geven zonder dat je zelf moet meetrappen. Je kan de snelheid regelen door middel van een gashendel of een knop. De Belgische politie catalogeert deze fietsen als e-bikes.

Indien de e-bike met een maximum snelheid van 25 km/u wordt deze gecatalogeerd als bromfiets klasse A. Voor deze e-bike geldt dus helmplicht al heb je er geen rijbewijs voor nodig. De e-bike moet wel gehomologeerd zijn, je hebt een nummerplaat en een BA-verzekering nodig.

Een e-bike met een maximumsnelheid van 45 km/u wordt gecatalogeerd als bromfiets klasse B. Voor een dergelijke 45 km/u e-bike gelden dezelfde verplichtingen als voor een 45 km/u Speed Pedelec: helmplicht, gepast rijbewijs, gekeurde helm, gelijkvormigheidsattest, verzekering en nummerplaat.

E-bikes die sneller gaan dan 45 km/u worden wettelijk beschouwd als motorfietsen. Bijgevolg dient een dergelijke e-bike aan alle voorschriften van een moto te voldoen. Momenteel zijn er geen dergelijke e-bikes gehomologeerd in België. Bijgevolg mag je ze enkel gebruiken op privéterrein.

Overzicht

Soort e-fietsTopsnelheidCategorieRijbewijsVerzekeringHelmplicht
Pedelec 2525 km/u*FietsNiet verplichtFamilialeNee
Speed Pedelec 4545 km/u*Bromfiets
klasse P
AM / BFamilialeJa
Speed Pedelec +45+45 km/uMotorfietsNiet legaal op
openbare weg
E-Bike 2525 km/uBromfiets
klasse A
Niet verplichtBA-verzekeringJa
E-Bike 4545 km/uBromfiets
klasse B
AM / BBA-verzekeringJa
E-Bike +45+45 km/uMotorfietsNiet legaal op
openbare weg

*Dit is de maximale snelheid tot dewelke de fiets elektrische ondersteuning mag geven.